Zespół nagrał pięć kaset magnetofonowych:

1. Przepraszam Cię

2. Pan radością mą

3. Otwórz Bogu serce

4. Jakieś światło nad Betlejem

5. Radość śpiewania


Jedną płytę CD:

1. O Panie mój, Ty wiesz