11 czerwca 2017 roku wieczorem wspólnie z Rodzicami zakończyliśmy "Nutkowy rok pracy"

Podczas wspólnego grilla podziękowaliśmy ks. Proboszczowi za wsparcie duchowe oraz finansowe naszej grupy.(Dzięki wsparciu finansowemu ks. Stanisława Zarosy udało nam się wyremontować 3 flety poprzeczne, zakupić drugi saksofon oraz wymienić część mocno wyeksploatowanych mikrofonów pojemnościowych i przewodów mikrofonowych).

16 grudnia 2017 - wspólne przygotowanie kredy i kadzidła na Święto Trzech Króli.

12 maja 2018 - rozdanie nagród za frekwencję. Nagrody otrzymały: Karolina Jurkowska, Ada Faka i Katarzyna Powierża.