11 czerwca 2017 roku wieczorem wspólnie z Rodzicami zakończyliśmy "Nutkowy rok pracy"

Podczas wspólnego grilla podziękowaliśmy ks. Proboszczowi za wsparcie duchowe oraz finansowe naszej grupy.(Dzięki wsparciu finansowemu ks. Stanisława Zarosy udało nam się wyremontować 3 flety poprzeczne, zakupić drugi saksofon oraz wymienić część mocno wyeksploatowanych mikrofonów pojemnościowych i przewodów mikrofonowych).

16 grudnia 2017 - wspólne przygotowanie kredy i kadzidła na Święto Trzech Króli.

12 maja 2018 - rozdanie nagród za frekwencję. Nagrody otrzymały: Karolina Jurkowska, Ada Faka i Katarzyna Powierża.

Marzec 2019 - z zebranych pieniędzy za przygotowanie kredy na Uroczystość Trzech Króli zakupiliśmy instrumenty muzyczne ( 3 harmonijki klawiszowe, dwa flety poprzeczne i dwa klarnety)

28 kwietnia 2019 - podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30 ks. Marek Tomulczuk SAC przyjął uroczyście do naszej scholi dwie kandydatki: Julię Ponetę oraz Magdę Raczyńską. Nowym Nutkom gratulujemy.